En büyük BT sorunları: Bulut ve Güvenlik

Sonuçlara nazaran Avrupa, Orta Doğu ve Rusya (EMEAR) bölgesinde CIO’lar ve BT karar vericiler (ITDM’ler), iş yerleri için kritik inovasyonları yönlendirme konusunda BT yöneticilerinin kıymetini artıran şiddetli bir yılın akabinde dijitalleşme yatırımlarını en üst seviyeye çıkarmayı ve inovasyonu desteklemeyi amaçlıyor.  

Geçtiğimiz on iki ay boyunca dünyanın her yerinden CIO’lar ve ITDM’ler, şirketlerini giderek artan güvenlik tehditleri listesinden korurken dijital ve bulut yatırımlarını hızlandırmak zorunda kaldı. Akıllı iş yerleri yaratma yolunda, EMEAR bölgesindeki BT yöneticilerinin 2020’de yaptıkları kritik yatırımları arttırmanın yollarını bulmaları gerekiyor. 

Şirketlerini 2021 ve sonrasında muvaffakiyete taşımak için BT yöneticileri, önceliklerini ve stratejilerini, dağıtık iş gücünün üretkenliğini korumak için inançlı iş birliği araçları sağlamak, teknoloji yatırımlarını mümkün olduğunca arttırmak, çalışanlara ve müşterilere en düzgün dijital tecrübesi sunmak, bulut teknolojileri ve “hizmet olarak sağlanan” teknolojilerden faydalanmak ve kurumsal ve toplumsal sıkıntıları teknolojiyle çözmek üzere temel problemlere ağırlaşmak biçiminde özetledi.  

2021 yılında BT yöneticilerinin şirketleri ismine kritik muvaffakiyet sağlamak için ön saflarda uğraş edeceğine dikkat çeken Cisco Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Lider Yardımcısı Reem Asaad, şunları söyledi: “Belirsizliklerin sürdüğü ve yeni zorlukların ortaya çıktığı bu devirde dahi EMEAR bölgesindeki CIO’lar ve BT karar vericileri bize, sürat, esneklik ve hizmetleri hem klâsik, hem de çağdaş ortamlarda kullanma özgürlüğünü elde etmek ismine takımları için dijital çevikliği artırmaları gerektiğini söylüyor.” 

Değerli bulgular: 

Geleceğin iş hayatına hazırlanmak emeliyle hibrid çalışan takımların  başarılı olması için son derece  güvenli bir erişim ve en düzgün işbirliği tecrübelerine sahip olması gerekiyor. CIO ve ITDM’lerin çoğunluğu (%59) geleceğin neler getireceğinden emin olmazken, %87’si, kullanıcı aygıtları, ağlar, bulut ortamları ve uygulamaları kapsayan güvenlik, denetim ve idarenin hayati değere sahip olduğunu düşünüyor. İştirakçilerin %83’ü, dağıtık iş gücünün uygulamalara ve yüksek nitelikli işbirliği tecrübelerine kesintisiz erişimle desteklenmesinin değerli olduğu konusunda hemfikir. Katılımcıların %85’inin dağıtık çalışma ortamında uzaktan çalışma araçlarının güvenliğini sağlamanın ve müşteri yahut çalışan bilgilerini müdafaanın kıymetli olduğunu düşünmesi ise, iş gücünün dağıtık bir hale gelmesinin oluşturduğu büyüyen tehdit görünümüne karşı güvenliğin sağlanmasının en kritik öge olduğunu ortaya koyuyor. 

BT gruplarının giderek daha dağıtık, dinamik ve karmaşık hale gelen BT ortamlarına ayak uydurması için optimize son kullanıcı tecrübeleri yaratması gerekiyor. Ankete katılan CIO ve ITDM’lerin yaklaşık üçte ikisi kullanıcı tecrübesinin keyif (bu keyif olmamış. İnglizceesi nedir? )  ve ihtiyaçları karşılama istikrarı üzerinde ağırlaşması gerektiği konusunda hemfikir. İştirakçilerin %86’sına nazaran kusursuz bir kullanıcı tecrübesi sunmak için uygulama ve altyapı genelinde istikrarlı bir uygulama performansı sağlamak büyük değere sahip olurken, %83’ü, uygulama ve geliştiricinin değişen siyaset ve optimizasyon muhtaçlıklarını karşılamak için altyapının uygulama yazılımı kadar dinamik yapılmasının değerli olduğunu düşünüyor. Kullanıcı tecrübesinin memnuniyet olması hedeflenirken, iştirakçilerin %86’sına nazaran işi yavaşlatmadan uygunluk sağlamak için uygulamadan altyapıya güvenliğin korunması   çok değerli.  

Çeviklik, sürat, genişletilebilirlik ve güvenlik muhtaçlığı, hibrid bulut ortamları ve SASE (Güvenli Erişim Hizmeti Uç Noktası) tahlillerinin kullanılmaya başlamasına sürat veriyor. CIO’lar ve ITDM’ler bulut teknolojisini iş esnekliği elde etmek için kullanıyor. Tekrar de, birebir anda herkesin gereksinimlerini karşılayan bir bulut tahlili yok. CIO ve ITDM’lerin %80’i  – ister şirket içi, ister halka açık, özel yahut SaaS olsun – bulut ortamları seçiminde özgürlük sağlamanın kıymetli olduğunu kabul ederken, %81’i bu ortamlar genelinde ortak bir operasyonel modelin temel olduğunu düşünüyor. CIO’lar ve ITDM’ler güvenliği sağlanması gereken bulut uygulamalarına yatırım yapmakta olmaları nedeniyle SASE tahlillerini kullanırken (%58), kesimin en uygun uygulamalarıyla şimdiki kalmak istiyorlar (%52) ve/veya onlara bağlı çalışanlar dağıtık çalışmaya devam edecek (%40). 

Müşterilerin, tahlillerinin şirket içinde yahut bulutta sağlanıyor olmasına bakılmaksızın bulut tüketim tecrübesi beklentisi sonucunda “Hizmet olarak sağlanan” tahliller yaygın bir biçimde kullanılmaya başlıyor. Ankete katılanların %63’ü “Hizmet olarak sağlanan” tahlillerini kullanırken, %68’i esnek tüketim modelleri kullanıyor. İştirakçilerin dörtte üçü ise “Hizmet olarak sağlanan” tahlillerinin son kullanıcı ve BT takımları için daha âlâ bir tecrübe sağlayarak şirketlerin operasyonel istikrar elde etmesine yardımcı olacağı görüşünde. Bunun yanında, katılımcıların %68’ine nazaran “Hizmet olarak” tahlilleri daha düzgün iş sonuçları sağlarken, %70’i “Hizmet olarak” tahlillerinin süreçleri basitleştirmesini ve riskleri gidermesini istiyor.  

2021 yılında teknoloji, CIO ve ITDM’lerin yetenekleri elde tutma, şirket içi teşebbüsler ve daha geniş kapsamlı toplumsal sıkıntılara müdahale etmesini kolaylaştırma konusunda itici bir güç olacak. CIO ve ITDM’lerin birçok (%82), tümüyle dijitalleşen bir dünyada yetenekleri çekmenin ve koruma etmenin kritik ehemmiyete sahip olacağını düşünüyor. Ankete katılanların neredeyse yarısı, mevcut yetenekleri geliştirdiklerini (%44) ve önümüzdeki 12 ayda yeni alanlardaki yeteneklere yatırım yaptıklarını (%39) tabir etti. Birçok CIO ve ITDM (%83) ise 2021 yılında sürdürülebilirlik (%42), çalışanların ruh sıhhati (%41), saklılık (%41), çeşitlilik ve kapsayıcılık (%39) üzere şirket içi teşebbüslere yönelik çalışmalar yapacak. Bunun yanında, iştirakçilerin %78’i iklim değişikliği (%31), toplumsal adalet (%28), insan hakları (%26), aldatıcı yahut “yalan” haberler (%26), yoksulluk, açlık ve evsizlik (%23) ile ilgili çalışmalar yürütecek. 

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  1. En büyük BT sorunları: Bulut ve Güvenlik için yorumda bulun

    En büyük BT sorunları: Bulut ve Güvenlik için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak En büyük BT sorunları: Bulut ve Güvenlik için ilk yorumu yapabilirsin.