Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik ile yeğeni Ahu Turanlı arasında sular durulmuyor

Çok geçmeden Ahu Turanlı, söz konusu iddialara karşı avukatı aracılığı ile basın açıklaması yayınladı…

“Bugün bazı basın yayın organlarında yine çarpıtılmış ve gerçekten saptırılmış, kasıtlı haberler ile karşılaşmış bulunmaktayız Aslından bu mesnetsiz iddiaları muhatap almamak istesek de gelinen noktada kısaca şu hususların altını çizmekte fayda görmekteyiz:

* Üzerinde çeşitli iddialar ortaya sürülen banka hesabı, Sn Fatma Girik ile Müvekkil Ahu Turanlı’nın adına olan münferit yetkili müşterek hesaptır. Bir başka deyişle hesap, hem müvekkilin hem de Fatma Girik Hanımefendi’nin tasarruf yetkisi bulunan ortak bir hesaptır.

* Müşterek hesaplar üzerinde ilgili bankacılık düzenlemeleri gereği tarafların %50 hissedar oldukları kabulü vardır ve ortak hesap sahiplerinden herhangi birisinin vefatı halinde sağ kalan hesap sahibi, hesapta bulunan bakiyenin yarısı üzerinde tasarruf edebilir Diğer yarısı terekeye dahil olup T C sınırları dahilinde faaliyet gösteren hiçbir banka, hesaptaki sağ kalan ortağın, mirasçılık hakkı da bulunsa, başkaca herhangi bir yetkiye de dayansa, tasarruf etrnesine müsaade edemez ve etmez.

* Bu olayda da karşı tarafın iddia ettiği gibi hesaba bir tedbir konması söz konusu değildir Ölüm kaydının nüfusa işlenmesi akabinde banka tarafından otomatik olarak uygulanan vefat blokesi söz konusudur Bloke uygulaması sonrası açıkta kalan %50 lik kısım için banka tarafından müşterek hesap sahibi olan müvekkilimiz aranmış ve işlem yapılmak üzere bankaya çağrılmıştır.

*Müvekkil Ahu Turanlı aynı zamanda, Fatma Hanım’ın 97 yasındaki annesinin, 76 yasındaki kız kardeşinin ve resmi ikametgghlan olan yaşadıkları Bodrum / Torba’daki evin, genel giderlerini yaparak, onlara ilişkin hayatın idamesinden de hallhazırda sorumludur Bu doğrultuda müvekkilin, Fatma Hanım’ın son dönemlerinde hastanede olması sebebiyle yaşadıkları evin geciken bazı borçlarıyla ilgili olarak, bunların daha da sıkıntılı bir duruma gelmemesini teminen, tamamen kendisine alt kısım üzerinde yaptığı tasarrufları elbette ki mevcuttur Zaten müvekkilin aksi bir talebi olsa bile bankanın terekeye dehil kısım üzerinde herhangi bir şekilde tasarruf etmesine izin vermesi söz konusu dahi olamaz

*Son olarak Fatma Hanım’ın neden Günay Girik isimli şahısla değil de yeğeniyle ortak bir hesap yaptığının, bunu neden kardeşi yerine yeğeni ile yapmayı tercih ettiği hususunu kamuoyunun takdinne bırakıyoruz Çok iyi bilinmelidir ki miras kaygısı taşıyan, mal kaçırma endişesi içinde olan müvekkil Ahu Turanlı değildir. Bu yüzden iddia sahibi değil, sadece bu asılsız iddialara cevap veren konumundadır.

*Özetle yapılan işlem tamamen Kanuni düzenleme çerçevesinde olup, bir hukuk devletinde bu olağan sürecin art niyetle çarpıtılarak medya yolu ile kamuoyunun yanıltılmaya çalışılması belirli bir amaca yönelik manipülatf bir yaklaşımdır ve tümüyle iyi niyetten uzaktır.”

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  1. Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik ile yeğeni Ahu Turanlı arasında sular durulmuyor için yorumda bulun

    Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik ile yeğeni Ahu Turanlı arasında sular durulmuyor için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik ile yeğeni Ahu Turanlı arasında sular durulmuyor için ilk yorumu yapabilirsin.