Telekomünikasyon sektörünün 2020 karnesi açıklandı

2003 yılından itibaren bölümde dikkat çekecek düzeyde bir büyüme olmadığına yine dikkat çeken TELKODER Yönetim Şurası Lideri Halil Ender Teberci: “2003 yılında 14,98 milyar TL olan enflasyondan arındırılmış elektronik haberleşme gelirinin 2020 yılında 15,27 milyar TL olduğu görülüyor. Bölümün büyümesinde yaşanan sıkıntıların dikkatle kıymetlendirilmesi ve dalın büyümesini engelleyen meselelerin bir an evvel ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada atılacak adımlar elektronik haberleşmenin faal kullanımını sağlayacak birebir vakitte dijital Türkiye, ulusal siber güvenlik ve bilgi stratejisi üzere kritik amaçlarımızı direkt etkileyecek. Bölümün tüm paydaşlarını gerçek rekabet ortamını oluşturmaya ve yatırımların önünü açmaya davet ediyoruz.” diyor.

Alternatif İşletmecilerin Önündeki Mahzurlar Bir An Evvel Kaldırılmalı

Dal gelirlerine de yer verilen raporda alternatif işletmecilerin 2020 toplam gelirlerinin 6,8 Milyar TL olduğu, 2002 yılında başlayan özgürleşme hareketinden bugüne gelindiğinde, geçen 17 yılın sonunda alternatif işletmecilerin toplam kesim gelirleri içerisindeki hissesinin beklenen büyüklüğe ulaşmadığı ve yalnızca %8,8’lerda kalmış olduğu görülüyor. 

Alternatif işletmecilerin pazar hisseleri düşük olmasına karşın yerleşik operatörle çabucak hemen tıpkı oranda yatırım yaptıkları gözlemleniyor. Rapora nazaran, 2020 yılında Türk Telekom’un yatırımlarında bir evvelki yıla nazaran %39,5’luk, alternatif işletmecilerin yatırımlarında da benzeri biçimde %39,3 düzeyinde artış yaşandı. Alternatif işletmecilerin çok daha büyük yatırımlar yapmaları için önündeki mahzurların bir an evvel kaldırılması, Ortak Altyapı Paylaşım Protokolü’nün bir an evvel hayata geçirilmesi, Belediyeler ile işbirliklerinin geliştirilmesi gerektiği düşünülüyor.

Sabit Ses Trafiğindeki Düşüş Pazardaki Rekabet Eksikliğinin Göstergesi

Kesimin tüm bileşenlerinin ele alındığı raporda sabit telefon hizmetleri alanında 2010 yılından itibaren toplam ses trafiği içerisinde sabit ses trafiğinin çok önemli oranda düşmeye başladığına dikkat çekiliyor. Tüm dünyada genel olarak sabit ses trafiğinin düşme eğilimi içinde olduğu bilinmekle bir arada ülkemizde düşüşün çok daha büyük olduğu görülüyor. Türkiye’de sabit trafikteki çok süratli düşüşün temel sebebinin pazardaki rekabet eksikliği olduğunu vurgulanıyor. Çünkü rekabetin gelişmediği pazarlarda, pazara yeni giren işletmecilerin fiyat ve kalite üzerindeki rekabetçi baskılarının hudutlu olması yerleşik işletmecinin Ar-Ge, yatırım ve tarife üzere dalı büyütecek kararlarını olumsuz istikamette etkiliyor. 

5G’nin faal kullanımı için fiber altyapının yaygınlaşması şart!

Raporda yer alan fiber altyapıya yönelik değerlendirmelere bakıldığındaysa 2012 yılından sonra Türk Telekom’un fiber km artış oranının yavaşlamış olduğuna dikkat çekiliyor. 2009-2020 yılları ortasında Türk Telekom fiber şebekesi %158,32 büyürken alternatif işletmecilerin fiber şebekelerinin %448,55 büyüdüğü hesaplanıyor. Düzenleyici önlemlere ve ekonomik avantajlara karşın Türk Telekom’un fiber şebekesinin yeteri kadar büyüme göstermediğine, düzenlemelerin uygulanmasının etkisiz kalması nedeniyle alternatif işletmecilerin ise istedikleri yatırımları yapamadıklarına dikkat çekilerek 2023 yılına kadar her haneye fiber internet ulaştırılması gayesinin tamamlanması için bir an evvel kritik adımların atılması gerekiyor. Öte yandan 5G’nin ülkemizde aktif bir formda kullanımı için de yaygın fiber altyapı gerekliğine dikkat çekilen raporda ülkemizdeki mevcut fiber uzunlukları ve yaygınlık oranlarının bu maksat için kâfi olmadığı sonucuna ulaşılıyor. Bu nedenle ülkemizdeki fiber altyapının dünya ortalamalarına getirilmesi için çalışmalara sürat verilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Uydu Haberleşmede Fırsatlar Kaçırılmamalı

TELKODER’in 2020 yılına ait hazırladığı kıymetlendirme raporunda uydu ve haberleşme hizmetleri alanı da özel olarak ele alınıyor. Rapora nazaran; 2020 yılsonu itibariyle 13.613 uydu haberleşme hizmetleri abonesi bulunuyor, Türkiye üzerindeki uydu kapasitesi dikkate alındığında abone sayısının çok düşük olması dikkat cazibeli olarak nitelendiriliyor. Uydu bölümünün gereğince gelişememiş olmasının kesimin ve onunla birlikte TÜRKSAT’ın iç ve dış piyasadaki fırsatları kaçırmalarına neden olduğunun altı çiziliyor. Bu nedenle uydu haberleşme dalının önünde büyük imkânlar olmasına karşın gereksinimlerinin da bulunduğu kabul edilerek geliştirilmesine odaklanılması gerekiyor ve uydu proje ve hizmetlerinin dünyada yaşanan teknolojik gelişmeye uygun olarak planlaması kıymet arz ediyor. Raporda Dünya Elektronik Haberleşme Gelirleri/Uydu Haberleşme Gelirleri ve Türkiye’nin Elektronik Haberleşme Gelirleri/Uydu Haberleşme Gelirleri karşılaştırılmasına dikkat çekilerek dünya ülkeleriyle emsal bir büyüklüğü yakalayabilmemiz için uydu dalımızın en az 10 kat büyümesi gerektiğine vurgu yapılıyor.

Data merkezi ve ağ hizmetlerine olan talep katlanarak artıyor

TELKODER hazırladığı raporda bilgi merkezlerindeki yoğunluğun bilhassa pandemi periyodunda önemli ölçüde arttığına dikkat çekiyor. Bu periyotta data merkezi ve ağ hizmetlerine olan talebin katlanarak artması yerli data merkezlerinin kurulmasını ve desteklenmesini mecburî kılıyor. TELKODER’e nazaran; dünya ile uygun standartlarda Data Merkezi işletmeciliğinin yapılabilmesi için bir an evvel harekete geçilmesi değer taşıyor. Bu kapsamda ülkemizin dünya data merkezi kesiminde değerli bir oyuncu haline gelebilmesi için data merkezleri desteklenmeli, öbür ülkelerde olduğu üzere indirimli elektrik ve vergi indirimi üzere teşvikler sağlanmalı. Öte yandan global data merkezi pazarının değerli bir kısmına hakim olan ve ülkemizdeki pek çok kurumun bilgilerinin de bulunduğu; Microsoft Azure, Amazon AWS, Google ve Alibaba Cloud üzere büyük işletmecilerin Türkiye’de bulunan data merkezi işletmecileri ile işbirliği yapmaları sağlanmalı. TELKODER’e nazaran bu sayede, kendi ekosistemimizi oluşturmuş, yurttaşlarımıza, üniversitelerimize, kamu kurumlarımıza ve şirketlerimize kendi topraklarımızda istedikleri hizmeti vermiş, vergisini devletimize ödeyen bilgi merkezi işletmecilerimizi büyütmüş ve en kıymetlisi de bilgilerimizi itimat altına almış olabiliriz.

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  1. Telekomünikasyon sektörünün 2020 karnesi açıklandı için yorumda bulun

    Telekomünikasyon sektörünün 2020 karnesi açıklandı için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Telekomünikasyon sektörünün 2020 karnesi açıklandı için ilk yorumu yapabilirsin.